Karty menu

Je­żeli jesteś mena­dże­rem lub wła­ści­cie­lem restau­ra­cji, kawiarni, piz­ze­rii, baru lub innego lokalu gastro­no­micz­nego i potrze­bu­jesz menu zwa­nego także jadło­spi­sem czy kartą dań to jesteś we wła­ści­wym miej­scu! W naszej ofer­cie posia­damy usługę druku menu. Jeżeli nie posiadasz swojego projektu, możemy stwo­rzyć cie­kawe menu spe­cjal­nie dla Cie­bie!

Zalety i możliwości wydruku:

– wysoka jakość druku

– wysoka jakość papieru

– szybka realizacja

– różne formaty : A3, A3 składane w C lub Z, A3 składane do A4,  A4

Ze względu na dużą różnorodność dostępnych formatów i gramatur papierów, rodzajów wykończeń oraz uszlachetnień, wyślij zapytanie przygotujemy dla Ciebie specjalna ofertę

Wyślij zapytanie